© Az életbe belehazudunk egy kis harmóniát.
Erik|19|Hungary
Adventure is my middle name
240
untrustyou:

Marlen Mueller

Apróhirdetés

hepiszajd:

valaki oldja meg az életem helyettem, pls
860
soundsof71:

It seems Albert Einstein wasn’t just interested in splitting the atom. He was apparently all about shredding.
13
15
6cippo:

Azt írod, édes Bélám, hogy én Gyilkos című darabodból kizsebeltem egy krokira valót, és 26345. címen ki is árusítottam a P. N-ben. Meg hogy azt ismerjem el, fizessem ki, viszont, hogy mégse legyen akkora a szégyen, adsz nekem egy jó kifogást, hogy „tudat alatt” loptam. (Mi az Béla, már te is freudista lettél? Ó, mit szólna ehhez tisztességes családod, ha tudná?) 
Béla, Béla, én sose bántottam a te tudatalattodat, mit akarsz te az enyémtől? De ha már így fordult, mit tehetek, megyek utánad a tudat alá, majd csak kiderül, melyikünké van jobban kivilágítva felülről. 
Tehát tudatalatti tudatom következőket izeni kedves tudatlanodnak. A 26345. számú krokim témáját nem tőled loptam, hanem Élet-nagydrámaírótól, ahogy nevezik. Sajnos, egy valóságos kivégzés alkalmából jegyeztem fel magamnak, ahol csaknem megtörtént (jelen voltam), éppen csak nem szólalt meg az elítélt, de impressziómat el is meséltem, a noteszemből. Hogy akkor ez a jelenet hogy került mégis a Gyilkos-ba (poén nélkül, ahogy írod, bár e pillanatban nem emlékszem a darabbeli poénra). Nagyon egyszerűen. Mint hogy jól emlékszel, darabodat Beöthy megbízásából, én rendeztem. Mármost, hogy a szóban forgó jelenet csattanója mi volt, azt én nem tudom hirtelenjében (magad is elismered, hogy ez a darabbeli csattanó nálam nem szerepel), de hogy ezt a jelenetet, a megismételt számmal, ha csakugyan benne volt az előadott darabban, én tettem belé, rendezés közben, arra édes Bélám, mérget vehetsz tudat alatt, tudat fölött, még azon túl is, ha a tudat felett van egy kis tartalék vágott dohányod, amivel előre megfontolhattad volna, vajon valószínű-e, hogy Karinthy úrnak szüksége legyen mástól lopni egy krokitémát, még ha az a más olyan derék gyerek is a mesterségben, mint te. Karinthy Frigyes: Naplóm, életem Levelek - A nagy műtét, XXVIII. Válasza Paulini Bélának